Tra cứu văn bản Quy phạm pháp luậtTủ sách văn bản Quy phạm pháp luật

Văn bản hành chính

Các văn bản hành chính đã ban hành của Việt Nam
ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ
ຊື່ # ຂອງໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ # ຂອງເອກະສານຕ່າງໆ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản chỉ đạo điều hành

ຊັບໂຟນເດີ້ຕ່າງໆ: Thương mại điện tử, Tích hợp cổng thông tin Hành chính
2 3
Văn bản QPPL
Văn bản Quy phạm pháp luật
0 1
ການສະແດງ 2 ຜົນຕ່າງໆ
ເອກະສານ
ບໍ່ມີເອກະສານ ຫຼື ມີເດຍໄຟລ໌ໃດ ໃນໂຟນເດີ້ນີ້.
ຊື່ ຂະໜາດ
ບໍ່ມີເອກະສານ ຫຼື ມີເດຍໄຟລ໌ໃດ ໃນໂຟນເດີ້ນີ້.
there-are-no-documents-or-media-files-in-this-folder