ໝວດຕ່າງໆ
ໝວດ ໝວດຕ່າງໆ ທຣິດຕ່າງໆ ການສົ່ງຕ່າງໆ  
BÃI THỬ
Tùm lum tùm la các thứ trao đổi không nằm trong các phân loại trên
0 3 3 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Chuyên trang NGHIỆP VỤ ERP
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức liên quan đến nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp

ໝວດໝູ່ສຳຮອງ: Chăm sóc quan hệ KHÁCH HÀNG, Quản lý KHO BÃI, Quản lý NHÀ CUNG CẤP, Quản lý NHÂN SỰ, Xây dựng QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ vCloudBusiness
5 2 4 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Chuyên trang NGHIỆP VỤ Portal
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức liên quan đến cổng TTĐT
0 3 3 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness - Ofbiz
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP

ໝວດໝູ່ສຳຮອງ: BigFish plug-in trên Ofbiz, GrowERP based on OFBiz, OFBIz Tenant for SaaS Cloud computing, Ofbiz VietNamese translation project, Tích hợp giao diện của vCloudBusiness vào Ofbiz, ເພີ່ມເຕີມ »
7 75 199 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness : Magento - OpenERP
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP dựa trên lõi TMĐT Magento và ERP OpenERP
0 7 7 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness : Magento - Opentaps
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP dựa trên lõi TMĐT Magento và ERP Opentaps (biến thể trên nền OFBiz version 10)
0 1 1 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vPortal - Liferay
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp cổng TTĐT

ໝວດໝູ່ສຳຮອງ: LEP Lao translation, LEP Vietnam translation, vArticleViewCounter, vDDMDisplay, vLegalDoc​ument-hook, ເພີ່ມເຕີມ »
10 155 503 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Góc thông tin về Tài khóa - Tiền tệ
Finacial corner
0 6 7 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Khách hàng ảo hóa trên vPortal và vCloudBusiness
Kênh trao đổi thông tin với các khách hàng ảo hóa trên vPortal và vCloudBusiness
0 21 55 RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
ການສະແດງ 9 ຜົນຕ່າງໆ
ລາຍການຕໍ່ໜ້າ 20
ຂອງ 1
ທຣິດຕ່າງໆ
ການສະແດງ 13 ຜົນຕ່າງໆ
ຂອງ 1
ທຣິດ ທຸງ ເລີ້ມຈາກ ການສົ່ງຕ່າງໆ ການສະແດງຕ່າງໆ ສົ່ງຄັ້ງສຸດທ້າຍ  
Data Pump vs EXP/IMP Trí Võ 1 3439 ວັນທີ: 7/27/13 11:40 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Open Bravo CE 3.0 Trí Võ 1 5580 ວັນທີ: 5/23/13 12:56 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 22 217353 ວັນທີ: 4/17/13 1:57 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Van de dang ky omdala@omdalazone.com tren gmail phoutsala La omdala 2 20439 ວັນທີ: 11/22/12 8:31 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Oracle ADF Java for Mobile (Andoid & iOS) Trí Võ 5 25655 ວັນທີ: 11/19/12 3:42 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Server BOL localhost bi down phoutsala La omdala 2 13426 ວັນທີ: 11/19/12 2:52 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Oracle Optimized Data Center Summit Duong H Nguyen 5 32084 ວັນທີ: 10/27/12 11:43 AM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
openbravo phoutsala La omdala 2 19824 ວັນທີ: 10/16/12 6:06 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
IP 3G unlock không wifi Trí Võ 1 16552 ວັນທີ: 9/16/12 9:48 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Bỏ mật khẩu của Samsung GT-S5300 Trí Võ 1 24152 ວັນທີ: 8/28/12 10:24 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
CALLING OFBIZ SERVICES FROM LIFERAY USING SOAP Trí Võ 1 11243 ວັນທີ: 3/2/12 5:12 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
TALK TO CLOUD COMPUTING MODEL ນິລະນາມ 1 10894 ວັນທີ: 2/13/12 9:36 PM RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
Happy new year 2012 Trí Võ 1 9793 ວັນທີ: 1/23/12 3:18 PM
ດ້ວຍ: Trí Võ
RSS (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)
ການສະແດງ 13 ຜົນຕ່າງໆ
ຂອງ 1

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

September 11
Trí Võ ຂຽນທີ່ຢູ່ຂໍ້ກະດານຄວາມໃໝ, {3}.
November 5
Chúc Hà ຕອບຄືນ RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 ທີ່ຢູ່ກະດານຂໍ້ຄວາມ, {3}.
May 28
Trí Võ ອັບໂຫລດເອກະສານໃໝ່ , ptech.png.
Trí Võ ອັບໂຫລດເອກະສານໃໝ່ , Pikon.png.
March 17
Trí Võ ຂຽນທີ່ຢູ່ຂໍ້ກະດານຄວາມໃໝ, {3}.
ສະໝັກສະມາຊິກ vZik ກິດຈພກຳຕ່າງໆ (ເປີດໜ້າຈໍໃໝ່)