Trạng thái chung
Số chuyên đề:
31
số bài viết:
827
Số người tham gia:
12
Người gửi nhiều nhất
Hiển thị 12 kết quả.
của 1
 
Trí Võ
Thứ hạng: Jedi Council Member
Đã gửi: 704
Tham gia từ: 10/01/2012
thesunbg
Thứ hạng: Ruồi
Đã gửi: 27
Tham gia từ: 12/01/2012
Duong H Nguyen
Thứ hạng: Ruồi
Đã gửi: 25
Tham gia từ: 15/01/2012
thangcanchv thangcanchv thangcanchv
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 14
Tham gia từ: 02/04/2013
ntanvl ntanvl
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 14
Tham gia từ: 09/09/2012
Dargon
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 14
Tham gia từ: 12/01/2012
Mạnh Văn Vũ
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 9
Tham gia từ: 12/01/2014
phoutsala La omdala
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 8
Tham gia từ: 30/01/2012
ngocdiem ngocdiem nguyen
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 7
Tham gia từ: 01/09/2012
Nguyen HOang Hai
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 2
Tham gia từ: 03/04/2013
Kong Nhat Le Tu
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 2
Tham gia từ: 05/02/2014
Chúc Hà
Thứ hạng: Siêu ruồi
Đã gửi: 1
Tham gia từ: 03/11/2014
Hiển thị 12 kết quả.
của 1

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới