« Quay lại

Van de dang ky omdala@omdalazone.com tren gmail

Toggle
Van de dang ky omdala@omdalazone.com tren gmail
Câu trả lời
14:35 21/11/2012
Chao Admin vssic 

anh van chua verify omdala@omdalazone tren godaddy duoc 
khong biet lam cach nao 

doc tai lieu huong dau cua DC VDTri cung van khong hieu 

Mong nhan duoc su giup do 

take care 
false

RE: Van de dang ky omdala@omdalazone.com tren gmail
Câu trả lời
20:31 22/11/2012 gửi bài phản hồi tới phoutsala La omdala.
Còn phải cấu hình trên DNS của GoDaddy để Google xác thực Domain là của anh nữa, và cấu hình thêm mấy bản MX trên DNS đó ! 
Hiện e đang bận dự án nên chưa support a được.
false

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới