« Quay lại

Server BOL localhost bi down

Server BOL localhost bi down
Câu trả lời
10:07 19/11/2012
Chao em 
server local anh bin down do mat dien hom thu 7 va CN  thi phai lam the nao moi up thang liferay len duoc nho 
anh da lam 
1.    ./shutdown.sh tai thu mu bin 2.    ./startup.sh tai thu mu bin  
kiem tra service mysqld  va httpd van runing  va anh cung thu restart roi 
mong greatman giup do 
take care 
false

RE: Server BOL localhost bi down
Câu trả lời
14:52 19/11/2012 gửi bài phản hồi tới phoutsala La omdala.
phoutsala La omdala:
Chao em 
server local anh bin down do mat dien hom thu 7 va CN  thi phai lam the nao moi up thang liferay len duoc nho 
anh da lam 
1.    ./shutdown.sh tai thu mu bin 2.    ./startup.sh tai thu mu bin  
kiem tra service mysqld  va httpd van runing  va anh cung thu restart roi 
mong greatman giup do 
take care 
Đã support mr Phoutsala tự UP lại hệ thống !
false

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới