« Quay lại

Oracle Optimized Data Center Summit

Oracle Optimized Data Center Summit
Câu trả lời
11:03 25/10/2012
An exclusive event of Oracle Vietnam at Sofitel Plaza, Hanoi 25 Octorber 2012
Today, Oracle is present their infrastructure solutions for data center and cloud computing with hardware and software solution. With 37% money save less than HP with redhat and VM.

Thinking about invest a total solution for VSSIC from Oracle (Oracle Enterprise 12C).
false

RE: Oracle Optimized Data Center Summit
Câu trả lời
11:18 25/10/2012 gửi bài phản hồi tới Duong H Nguyen.
Giải pháp của Oracle quá thông minh, những gì mình nghĩ cần phải có cho một trung tâm dữ liệu điện toán đám mây cloud computing data center thì Oracle đã làm xong, đóng gói và bán ra thị trường.
false

RE: Oracle Optimized Data Center Summit
Câu trả lời
15:20 25/10/2012 gửi bài phản hồi tới Duong H Nguyen.
Duong H Nguyen:
Giải pháp của Oracle quá thông minh, những gì mình nghĩ cần phải có cho một trung tâm dữ liệu điện toán đám mây cloud computing data center thì Oracle đã làm xong, đóng gói và bán ra thị trường.
Oracle là Doanh nghiệp IT thứ 03 World Wide thì giải pháp hoàn hảo là đúng rồi, nếu có đủ nguồn vốn thì xài Exe Data và Exe Logic là thoải mái emoticon
false

RE: Oracle Optimized Data Center Summit
Câu trả lời
08:42 26/10/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Vấn đề là Oracle bây giờ làm cả phần cứng, phần mềm tích hợp điều khiển... Đấy là Oracle Enterprise 12c.
false

RE: Oracle Optimized Data Center Summit
Câu trả lời
11:43 27/10/2012 gửi bài phản hồi tới Duong H Nguyen.
Duong H Nguyen:
Vấn đề là Oracle bây giờ làm cả phần cứng, phần mềm tích hợp điều khiển... Đấy là Oracle Enterprise 12c.
ExaData và ExaLogic chính là All In One , ngoài ra hiện tại Oracle có cung cấp thêm Cloud nữa- nhưng hiện Cloud cũng chưa có Chuẩn quốc tế mà chỉ có Yêu cầu đặc tính đáp ứng thôi !
vCloudPortal và vCloudBusiness hoàn toàn chạy được trên các hạ tầng của Oracle , VSSIC sẽ tùy thuộc vào Yêu cầu của Khách hàng để triển khai tương ứng
Cheers
false

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới