« Quay lại

openbravo

Toggle
openbravo
Câu trả lời
16:08 15/10/2012
Hi VSSIC

Nha minh co ai hieu ve openbravo khong
hien tai nhom Fina nay http://www.fina2.net/en/products/erp.html
dang co erp tren nen tang cua openbravo va chay Jboss nhom nay nhan ho tro tu GIZ day lam he thong bao cao cua cac to chuc tinh dung tai lao http://www.fina2.net/en/clients/fina-laos.html
va no dang gay kho khan cho  anh
mong nhan duoc su dong gop kine thuc tu anh em
take care
false

RE: openbravo
Câu trả lời
18:06 16/10/2012 gửi bài phản hồi tới phoutsala La omdala.
phoutsala La omdala:
Hi VSSIC

Nha minh co ai hieu ve openbravo khong
hien tai nhom Fina nay http://www.fina2.net/en/products/erp.html
dang co erp tren nen tang cua openbravo va chay Jboss nhom nay nhan ho tro tu GIZ day lam he thong bao cao cua cac to chuc tinh dung tai lao http://www.fina2.net/en/clients/fina-laos.html
va no dang gay kho khan cho  anh
mong nhan duoc su dong gop kine thuc tu anh em
take care
    OpenBravo là nền tảng tốt đấy- đặc biệt là POS, và hỗ trợ về mặt thương mại cũng tốt.
   Trước OpenBravo cũng đề xuất chọn VSSIC là Partner tại Việt Nam, nhưng hồi đó do đã chọn Ofbiz nên VSSIC không chọn OpenBravo.
    A đang triển khai Portal trên Liferay mà, sao lại đụng và ERP, hiện VSSIC đã hỗ trợ a về ERP đâu nhỉ !
false

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới