« Quay lại

Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501

Toggle
Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 17:38 15/07/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 16:27 17/07/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 17:02 18/07/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 19:31 18/07/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 21:26 25/07/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 17:34 24/08/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 21:48 27/08/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Dargon 08:48 28/08/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 22:18 28/08/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 09:54 04/09/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 11:56 10/09/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 15:33 10/10/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 15:44 18/10/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 11:41 19/10/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 16:53 24/10/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 15:40 01/11/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 21:31 24/11/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 18:49 26/11/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 15:21 11/12/2012
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 18:26 15/01/2013
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 22:50 13/04/2013
RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 13:57 17/04/2013
Dear All
Trí đã mất 02 ngày hì hụi (13/07/2012) và thử nhiều cách để cài thành công Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 - cũng là W500, và tổng kết lại cách làm như sau : 

Hệ điều hành ĐẦU TIÊN : Windows 8 
            B0: Đừng làm gì vội, giữ nguyên bản Windows 7 chuẩn của W501 để thừa kế Driver cho Modem 3G (Trường hợp đã trót cài bản Windows 8 CP mời bạn xem tiếp Phụ lục ở dưới )
            B1: Tải về phần mềm tạo đĩa khởi động Windows 7 : Windows 7 USB/DVD Download Tool
            B2: Tải về tập tin ISO của Windows 8 - hiện tại đang làm bản Consumer Preview. Lưu ý ghi lại Key cài đặt tạm thời trên cùng trang của Microsoft : http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/iso/
            B3: Chuẩn bị USB độ lớn tối thiểu 4GB
            B4: Chạy phần mềm Bước 1 , chọn ISO ở Bước 2 và tạo usb cài đặt.
            B5: Cắm usb vào talbet
            B6: Khởi động lại W501 và vào Bios ( phím Power - sau đó phím Windows - và ấn F2) cấu hình thứ tự chọn ổ đĩa khởi động HOẶC khi thấy logo acer ấn F12 để ra các ổ lưu trữ. 
            B7: Chọn khởi động từ USB bạn vừa tạo đĩa khởi động Windows 8
            B8: Cài đặt Windows bình thường, lưu ý chọn Nâng cấp (Upgrade) đừng chọn Cài mới theo lưu ý ở B0. Và lưu ý không cần chia Partition trên ổ 32GB
 Sau bước này coi như bạn đã cài xong Windows 8, hiện như mình vì cài mới không phải cài đè nên đang mất 3G , Bluetooth, Cảm ứng xoay màn hình.   

Hệ điều hành THỨ HAI : Android 4.0 
            B1: Format lại usb bạn đã dùng cài Windows 8, để sạch sẽ hoàn toàn phần khởi động đã dùng
            B2: Tải về phần mềm tạo đĩa khởi động USB www.linuxliveusb.com
            B3: Tải về tập tin ISO, lưu ý rất chuối là không lấy file ở thư mục Android 4 mà chọn ở Deprecated ( http://code.google.com/p/android-x86/downloads/detail?name=vp10-20110221.img.gz ) thì mới tạo được usb khởi động có giao diện thực hiện được, chọn file AMD là chip của W501
            B4: Tương tự bước B6 khi cài Win, chọn khởi động từ usb mới tạo
            B5: Từ giao diện khởi động đầu tiên từ USB, chọn Install Hardisk
            B7: Cài theo chỉ dẫn. Lưu ý khi chọn phân vùng cài đặt thì trỏ thẳng vào partition đã cài Windows  B8. Vì nếu không làm thế này thì không tạo được màn hình khởi động để chọn Windows hoặc Android ( giao diện GRUB của Dual Boot)
  Khởi động lại máy tính, hiện ra giao diện GRUB, bạn chọn lên xuống bằng phím âm thanh và chọn hệ điều hành cần khởi động bằng phím Windows logo màu xanh dương .

PHỤ LỤC : Đã trót cài bản Windows 8 mới và xóa bản Windows 7 cũ dẫn đến mất 3G 
            Driver của thiết bị 3G thì không có lỗi nhưng Acer 3G Connection Manager khi cài có kiểm tra phiên bản Windows nên không cho chạy, tốt nhất là bạn chịu khó to tay cài lại như sau:
            B1: Bạn tải về tập tin ISO của Windows 7 bản bất kỳ, mình lấy bản Home theo link http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msvista/pub/X15-65732/X15-65732.iso , không quan trọng lắm vì cài Windows 7 chỉ để kế thừa Driver thôi 
            B2: Bạn cài sẽ gặp lỗi <we couldn't create a new partition or locate an existing one> ở đoạn chọn phân vùng ổ SSD 32GB mặc dù nhìn chẳng có lỗi gì cả, Win8 và Acer có lỗi rất ngu để khắc phục là bạn nhổ ổ lưu trữ SD ra thì sẽ cài được bình thường  (Trí mất 10 tiếng vì cái lỗi ngu ngốc này). 
            B3: Rất lưu ý là khi chia Partition, bạn PHẢI create Primary Active Partition đủ lớn và format phân vùng này đồng thời chọn để cài Win - kiên quyết không để Microsoft tạo ra phân vùng 100M - tối thiểu 20GB để chứa cả 02 Hệ điều hành. Nếu không tạo Windows sẽ tạo ra System Reserved độ lớn 100MB để chứa file khởi động, và như vậy sau này không thể tạo được GRUB từ Android - Android bản 4.0 chỉ tạo được GRUB khi được cài chung cùng Windows 8 !
            B3: Có thể bạn sẽ kẹt với giao diện chọn GRUB tạo ra sau khi cài Android, USB cài Windows 7 Recovery Repair có thể sửa được lỗi này !
Các bạn có thể liên hệ qua thư điện tử với Trí : tri@vssic.com để hỗ trợ nếu cần
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
16:27 17/07/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
  Cài xong Android và Windows rồi nhưng chạy một ngày lại gặp lỗi "error 15" , làm đủ mọi cách Giữ power rồi Windows và ngược lại mà không vào được Bios để thiết lập lại khởi động. Hiện tại đã đi bảo hành tại Acer 03 ngày T_T
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
17:02 18/07/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Dear all
After crashed with GRUB : Error 15 . I had to bring my Acer IconiaTab to my Acer Care
The expert said that flashed my Bios's rom by offical firmware ( not public) , to fixing issue cant enter Bios anyway
And now i can enter my bios normaly by : Press Windows ( tablet's face) , the Press Power On and then F2 to enter Bios 
God blessed me
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
19:31 18/07/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Now i have very cute Ghost backup of Acer InconiaTab W501 Installation Disk from Acer VietNam
    Disk C: Windows 8 : 16.3 GB free of 25.5 GB total ( no Microsoft Office)
    Disk C: Android 4 ICS : 3.54 GB free of 4.14 GB total
Maximum ratio zip of GHO file : size 3.190.768 KB !
Contact me if you like this one :x
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
21:26 25/07/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
i had sucessfully dial-up to 3G by create Dial-up connection !
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
17:34 24/08/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Lại phải nhập viện Acer Việt Nam rồi vì máy Acer W501 chạy nóng hay bị treo T_T
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
21:48 27/08/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Trí Võ:
Lại phải nhập viện Acer Việt Nam rồi vì máy Acer W501 chạy nóng hay bị treo T_T
Sau khi được mr Hải - Acer VN Trần Đại Nghĩa chăm sóc thì e nó đã xuất viện sau 03 ngày với triệu chứng máy bị treo
p/s: không biết nguyên nhân vì sao và đang sử dụng để theo dõi thêm
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
08:48 28/08/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
bắt đền đi cho lành anh. emoticon

Acer là dòng laptop lởm nhất e từng biết emoticon
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
22:18 28/08/2012 gửi bài phản hồi tới Dargon.
Dargon:
bắt đền đi cho lành anh. emoticon

Acer là dòng laptop lởm nhất e từng biết emoticon

vẫn bị treo man ạ, lởm thật, mai a lại ra phàn nàn T_T
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
09:54 04/09/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
   Bạn cài driver 3G download từ Acer.com.vn , Arthos gì đó !  Rồi vào Network Connection, chọn tạo connection như kiểu Dial-Up ấy  (khi chọn Modem thì chọn cái không có Data ở đằng sau), nếu của Vịt Teo thì nhập *99# vào , còn 3g của các telco khác thì vào trang web của  họ để tìm thông số Số quay và User, Pass  Rgds

---------- Forwarded message ----------
From: Pham Tat Dong <dongpt@thanguy.com>
Date: 2012/9/3
Subject: Cai driver 3G cho ICONIA a501 tren WIN 8 CP
To: tri@vssic.com


Ban Tri men!
Toi da cai WIN 8 CP tren ICONIA A501 va dang chay binh thuong Nhung ko su dung duoc 3 G. Ban giup toi chi tiet phan thua ke Driver nhe.
Rgds
Pham Tat Dong

-- 

Tri
Chairman
www.vssic.com
Your FREEmium NETWORK
Viet Nam Solution and Service for Information
vCloudPortal(Portal) & vCloudBusiness(ERP)
Sun Certified Enterprise Architect
Ipv6: 2001:ee0:0:8001::20
+84922446668
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
11:56 10/09/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Acer lại nhập viện ngày 2012/09/10 vì vẫn còn tình trạng treo, lại phải ôm e HP laptop ra dùng T_T
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
15:33 10/10/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Đã mang máy về và dùng, hết bị treo nhưng thỉnh thoảng bị restart , đỡ khó chịu hơn trước nhiều !
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
15:44 18/10/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Tri Vssictri@vssic.com
15:43 (0 phút trước)
tới Quang
  Dear mr Quang   Để yêu cầu cài Win8 và Android bạn có thể ra điểm bảo hành của Acer gần nhất để yêu cầu kỹ thuật họ cài giúp   Hiện mình có 1 bản ghost gồm cả Win 8 + Android 4 , nhưng cái dòng Acer này có cái bệnh Fireware khởi động trực tiếp bằng usb rất khó - trừ khi windows nó bị lỗi tèo thì mới ấn F2 để vào Bios được   Xài e Acer này mình đã phải ra Acer VN ở Trần Đại Nghĩa bảo hành 02 lần   Trân trọng   Tri

Vào 15:34 Ngày 18 tháng 10 năm 2012, Quang Nguyễn <quang.otojac@gmail.com> đã viết:
E chào Anh Trí ạ!E vừa mua cái laptop acer w501 giờ E muốn cài lên Win8 và hệ điều hành Android. A có thể cho E xin địa chỉ của Anh được không ạ, để E qua nhà Anh nhờ Anh cài giúp ạ.E sẽ trả Anh chi phí tiền công ạ. Cho E xin số điện thoại của Anh để E tiện liên lạc với Anh, Anh nhé.Thanks Anh!--
Nguyen Ngoc Quang (Mr) 
Jianghuai auto joint stock Company – Hanoi Branch-------------------------------------------------
SALES ROOM

--
TriChairmanwww.vssic.comYour FREEmium NETWORKViet Nam Solution and Service for InformationvCloudPortal(Portal) & vCloudBusiness(ERP)Sun Certified Enterprise ArchitectIpv6: 2001:ee0:0:8001::20+84922446668
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
11:41 19/10/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Tối nay Trí đã hỗ trợ mr Quang lên bản Windows 8 CS và Android 4 miễn phí , ông này chậm chạp làm Trí đợi đến 30 phút đồng hồ ><
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
16:53 24/10/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Vado.saino
16:50 (1 phút trước)
tới tôi
the ak e thu xem  sao.thanks anh a
Vào 02:45 Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Tri Vssic <tri@vssic.com> đã viết:

3G như trên Diễn đàn a có viết đó, e cài driver Erricson rồi tạo kết nối kiểu DialUp , thiết lập tham số quay đi **99# là ok !

Vào 16:38 Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Vado.saino <vado.saino@gmail.com> đã viết:

em ko nhận 3g thui a ak. a ở chỗ nào hn ạ. có thể cho e xin cái file ghost đó đc ko ạ?


Vào 02:34 Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Tri Vssic <tri@vssic.com> đã viết:

 Mình ở Ha Noi , driver trên Win8 của bạn chưa nhận thiết bị gì ? Nói chung là nhận được và cả 3G mà !

 Mình đang có file ghost win 8 consumer và android 4

Vào 16:32 Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Vado.saino <vado.saino@gmail.com> đã viết:

chào anh tríe mới cài win8 nhưng ko nhận driver anh ở đâu vậy ak.có thể giúp e được không hoặc cho e xin cái file ghost cũng đc ak thank anh

--
------Vado.saino-------
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
15:40 01/11/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
VU VAN SY
15:26 (12 phút trước)
tới tôi
Hi, anh
 
Em cài được rùi anh ạ
E cám ơn anh nhiều nha!
 
Rgds,
 
From: Tri Vssic [mailto:tri@vssic.com]
Sent: Thursday, November 01, 2012 2:11 PM

To:syvv@maisonco.com
Subject: Re: Giúp đỡ cài 3G cho Win 8 
  emoticon
  e  cứ dùng Win8 bản hiện tại, rồi vào phần Create Connection , tạo đúng kiểu DialUp quay đến *99# là ok
  trước đó nhớ cái driver cho Modem 3G như bình thường. A đã có ý viết tại :

Bạn cài driver 3G download từ Acer.com.vn , Arthos gì đó !  Rồi vào Network Connection, chọn tạo connection như kiểu Dial-Up ấy  (khi chọn Modem thì chọn cái không có Data ở đằng sau), nếu của Vịt Teo thì nhập *99# vào , còn 3g của các telco khác thì vào trang web của  họ để tìm thông số Số quay và User, Pass  Rgds
Vào 14:04 Ngày 01 tháng 11 năm 2012, VU VAN SY <syvv@maisonco.com> đã viết:
PHỤ LỤC : Đã trót cài bản Windows 8 mới và xóa bản Windows 7 cũ dẫn đến mất 3G 
            Driver của thiết bị 3G thì không có lỗi nhưng Acer 3G Connection Manager khi cài có kiểm tra phiên bản Windows nên không cho chạy, tốt nhất là bạn chịu khó to tay cài lại như sau:
            B1: Bạn tải về tập tin ISO của Windows 7 bản bất kỳ, mình lấy bản Home theo link http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msvista/pub/X15-65732/X15-65732.iso , không quan trọng lắm vì cài Windows 7 chỉ để kế thừa Driver thôi 
            B2: Bạn cài sẽ gặp lỗi <we couldn't create a new partition or locate an existing one> ở đoạn chọn phân vùng ổ SSD 32GB mặc dù nhìn chẳng có lỗi gì cả, Win8 và Acer có lỗi rất ngu để khắc phục là bạn nhổ ổ lưu trữ SD ra thì sẽ cài được bình thường  (Trí mất 10 tiếng vì cái lỗi ngu ngốc này). 
            B3: Rất lưu ý là khi chia Partition, bạn PHẢI create Primary Active Partition đủ lớn và format phân vùng này đồng thời chọn để cài Win - kiên quyết không để Microsoft tạo ra phân vùng 100M - tối thiểu 20GB để chứa cả 02 Hệ điều hành. Nếu không tạo Windows sẽ tạo ra System Reserved độ lớn 100MB để chứa file khởi động, và như vậy sau này không thể tạo được GRUB từ Android - Android bản 4.0 chỉ tạo được GRUB khi được cài chung cùng Windows 8 !
            B3: Có thể bạn sẽ kẹt với giao diện chọn GRUB tạo ra sau khi cài Android, USB cài Windows 7 Recovery Repair có thể sửa được lỗi này !
 
Cai file .ISO của Win 7 đấy anh ah. Em làm theo hướng dẫn bên trên đấy ah. Được 2 lần, nhưng bây giờ lại không được anh ah. Hiccc
 
Rgds,
 
 
From: Tri Vssic [mailto:tri@vssic.com]
Sent: Thursday, November 01, 2012 1:47 PM

To:syvv@maisonco.com
Subject: Re: Giúp đỡ cài 3G cho Win 8 
     oh, mình có đính kèm file nào đâu nhỉ !
     Vẫn chưa hiểu sao bạn lại bị từ Win8 về Win7 :|
Vào 13:06 Ngày 01 tháng 11 năm 2012, VU VAN SY <syvv@maisonco.com> đã viết:
Dear Anh,
 
Em cài xong Win 8 rùi, truoc co lan cung cai nhu huong dan cua Anh thi chay duoc 3G
Lan rui, em nghich lai cai lai, cai xong Win 8, chay file dinh kem cua anh, thi no lai cai thanh Win 7, mat giao dien cua Win 8
Hien tai, em dang dung Win 8, nhung ma chua dam cai lai theo File anh gui nhu truoc, so no lai chay ve Win 7
 
May em la Acer W 501 anh ah
 
Tks
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
21:31 24/11/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
 Các bạn dùng Acer W501 nên disable thiết bị card Wifi đi thì máy tính sẽ ổn định hơn ( một phần vì hệ điều hành Windows8 với wifi chưa tốt lắm - lỗi cả với Surface, một phần vì thiết bị của Acer). Disalbe như hình đính kèm:
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
18:49 26/11/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Tối a ko ở HaNoi, chắc phải tối thứ 2 mới ok. e cứ thử cài thêm xem thế nào !

Vào 16:10 Ngày 23 tháng 11 năm 2012, onestyle v2d <v2d.onestyle@gmail.com> đã viết:
tối a rảnh không ạ.. ra quán nước nào  ngồi a cài giúp e vs ạemoticon hj. 
Vào 16:10 Ngày 23 tháng 11 năm 2012, onestyle v2d <v2d.onestyle@gmail.com> đã viết:
dạ e ở bùi xương trạch anh ạ

Vào 16:08 Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Tri Vssic <tri@vssic.com> đã viết:
ak, e ở chỗ nào thế, a ở Ngã Tư Sở HaNoi

Vào 16:05 Ngày 23 tháng 11 năm 2012, onestyle v2d <v2d.onestyle@gmail.com> đã viết:
hjcc. e đã cài thử cài lại win 7 bản home rùi. nhưng cũng ko tài nào upgrade dc. a có rảnh thì cho e xin file ghost cũng dc ạ. thanks a

Vào 16:03 Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Tri Vssic <tri@vssic.com> đã viết:
mới-- 
V2d.OneStyle ----------> Mang Phong cách mới tới cho bạn <-----------Mobile : 0963.65.85.21 Yahoo : v2d.onestyle
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
15:21 11/12/2012 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Acer W501P chạy Jdev 11g này - haizz
false

Các đính kèm:

Đính kèm


RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
18:26 15/01/2013 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
acer mới đi bảo hành thay mới màn hình cảm ứng về (2013/01/11), ngon hơn hẳn cả chiều 2013/01/15 sử dụng làm việc với khách hàng ko cần xài bàn phím :d
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
22:50 13/04/2013 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Tri Vssic<tri@vssic.com>
22:48 (0 phút trước)
tới onestyle
 cài thoải mái có 3G, chỉ có cái phần mềm 3G Manager Connection gì đó ko xài được thôi  Thực ra hiện tại mình cũng it xài 3G của máy, nếu cần thiết quá thì xài 3G qua mobile rồi phát wifi thôi  Rgds  Tri

Vào 22:46 Ngày 13 tháng 4 năm 2013, onestyle v2d <v2d.onestyle@gmail.com> đã viết:
hj. vâng ạ.. e chỉ sợ cài xong ko có 3g thui a, mai e cài đè xem thế nào có ji pm xin a sau ạ. thanks a nhé

Vào 22:28 Ngày 13 tháng 4 năm 2013, Tri Vssic <tri@vssic.com> đã viết:
  mình vẫn còn đấy, nhưng theo mình tốt nhất bạn nên cài thẳng Windows 8 vào, chỉ mất khoảng 15 phút cho cài mới từ đầu thôi !  Android trên X86 xài không ổn định lắm  Tri

Vào 22:25 Ngày 13 tháng 4 năm 2013, onestyle v2d <v2d.onestyle@gmail.com> đã viết:
chào anh ạ. a có thể cho e xin file ghost win8 của máy này đc ko ạ?, thanks anh
false

RE: Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501
Câu trả lời
13:57 17/04/2013 gửi bài phản hồi tới Trí Võ.
Win8 xài ok mà, dung ngon với cả 3G - ko cần usb ngoài, cài driver rồi tạo kết nối như Dial-up hồi xưa ấy

Vào 12:24 Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Lộ Quốc Thái <loquocthai@gmail.com> đã viết:
cám ơn anh, nếu driver ko chuuẩn thì chắc tôi ko cài, hôm tôi cài win 8, máy báo không đủ bộ nhớ, rồi 3g không nhận nữa. phải cắn con usb 3g xấu hoắc, lại phải dùng win7

Vào 12:21 Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Tri Vssic <tri@vssic.com> đã viết:
 Dùng được, nhưng khá bất tiện đấy - vì driver không chuẩn !Bạn làm đĩa Linux boot trước, rồi chuyển iso của Android vào, sau đó khởi động từ usb rồi cài vào máy, mình có tả trên diễn đàn ấy 

Vào 12:16 Ngày 17 tháng 4 năm 2013, Lộ Quốc Thái <loquocthai@gmail.com> đã viết:
Chào anh trí.Tôi định cài con ad cho con acer w501 thì là thế nào (chì 1 hdh tôi).
Nhờ anh giúp đỡ

--
Xem TKB : http://gg.gg/tkb                Nhập điểm: http://gg.gg/ngtrai
Lộ Quốc Thái
THPT Nguyễn Trãi - Cư M'gar - Đăklăk
0935.070.609
05003704989
false

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới