« Quay về Trang chủ diễn đàn

Góc thông tin về Tài khóa - Tiền tệ

Thống kê Câu hỏi Bài gửi gần nhất
0 Bình chọn 0 Câu trả lời 3038 Xem
[url=http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-busi-forum-provide-momentum-nn-06032013161855.html]http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-busi-forum-provide-momentum-nn-06032013161855.html [/url]Nam Nguyên, phóng viên RFA...
0 Bình chọn 0 Câu trả lời 2951 Xem
[url=http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/bao-gi-nn-kinh-vit-phc.html]http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/bao-gi-nn-kinh-vit-phc.html[/url] [url=http://www.gocnhinalan.com/author/admin]Alan ...
0 Bình chọn 0 Câu trả lời 4755 Xem
[url=http://nguyenvanphu.blogspot.com/2013/06/tham-gia-tpp-gdp-se-tang-bao-nhieu.html]http://nguyenvanphu.blogspot.com/2013/06/tham-gia-tpp-gdp-se-tang-bao-nhieu.html [/url][i]Hơn sáu năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam trở thành thành viên thứ...
0 Bình chọn 0 Câu trả lời 5390 Xem
[size=2]Giá thị trường tự do ngày 16/04/2013: $ giao ngay 21.080 - 21.840 (bán ra - mua vào) , vàng nhẫn tròn trơn 37.800.000 ( nếu mua thỏi là 36.800.000), sjc 39.620.000 Với giá USD tự do là 21.070 đồng, thì mức giá thế giới này quy đổi chỉ vào...
0 Bình chọn 0 Câu trả lời 7133 Xem
Gặp Alan Phan huynh tháng 03/2013 hai lần, đều đến rất sớm và ngồi rất gần, xin chữ ký vào quyển Đi tìm niềm tin thời internet
0 Bình chọn 0 Câu trả lời 6224 Xem
Giá thị trường tự do ngày 13/04/2013: $ giao ngay 21.030 , vàng nhẫn tròn trơn 39.500.000, sjc 42.270.000 Biên độ giảm của đồng Việt Nam ít hơn so với thế giới, như vậy nếu quy đổi đảm bảo bằng vàng thì đồng việt nam vốn đã cao giá (so với giá trị...
Hiển thị 6 kết quả.
của 1

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới