« Quay về Trang chủ diễn đàn

Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness - Ofbiz

Luồng thảo luận
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2

Luồng Cờ Tạo bởi Đã gửi Xem Bài gửi gần nhất  
ERP, phần mềm quản lý đa năng dùng trong các doanh nghiệp Trí Võ 1 2348 Ngày: 15:51 17/03/2014
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Message sent to ASF board on 2012, from Pierre Smits pierre.smits@gmail.com Trí Võ 2 3227 Ngày: 18:53 13/03/2014
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
OFBiz 12.04 năm 2013 liệu đã lỗi thời ? Trí Võ 6 11183 Ngày: 18:08 12/03/2014
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Giao diện Panel sau đăng nhập chung Trí Võ 1 2281 Ngày: 18:41 16/02/2014
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Implementing Chart of Accounts for Switzerland (Or any country ) Trí Võ 1 1874 Ngày: 23:38 06/02/2014
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
How is ofbiz as compare to Adempiere or Idempiere or Openbravo Trí Võ 2 3825 Ngày: 00:06 30/01/2014
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Questions about Opentaps Trí Võ 1 2067 Ngày: 20:22 20/12/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
http://www.olbius.com/ : làm ERP trên nền OFBiz Trí Võ 1 3079 Ngày: 10:44 10/12/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
LazyPlanner plug-in trên Ofbiz : task management using ExtJS and OFBiz. Trí Võ 1 2955 Ngày: 18:37 10/09/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Nhập liệu đa ngôn ngữ cho Sản phẩm trên OFBiz Trí Võ 1 2823 Ngày: 10:51 07/09/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Tích hợp SOLR bản 4.X vào OFBiz dạng SpecialPurpose Trí Võ 1 2678 Ngày: 10:02 09/08/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Beginner’s Guide to Responsive Web Design Trí Võ 1 2381 Ngày: 22:51 30/07/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Apache OFBiz 12.04.01 released Trí Võ 1 3766 Ngày: 16:49 02/04/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
CMS content variables / get data base content Trí Võ 1 6470 Ngày: 02:15 22/12/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Danh sách các site ứng dụng OFBiz Trí Võ 1 9324 Ngày: 22:56 13/11/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Free available skeleton of simple shop and portal solution based on OFBiz Trí Võ 1 6063 Ngày: 22:46 13/11/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Tenant authentica​tion problem in 12.04 Trí Võ 1 8783 Ngày: 22:44 13/11/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Ofbiz upgrades toTomcat 7.0.26 Trí Võ 1 7896 Ngày: 20:36 18/03/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Thông cáo báo chí cho bản OFBiz 10.04 Duong H Nguyen 1 7807 Ngày: 00:08 07/02/2012
Bởi: Duong H Nguyen
RSS Mở trên cửa sổ mới
Jackrabbit Development branch into the turnk: Ofbiz kisses Jackrabbit Trí Võ 1 7586 Ngày: 22:59 03/02/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới