Các chuyên mục
Chuyên mục Các chuyên mục Luồng thảo luận Đã gửi  
BÃI THỬ
Tùm lum tùm la các thứ trao đổi không nằm trong các phân loại trên
0 3 3 RSS Mở trên cửa sổ mới
Chuyên trang NGHIỆP VỤ ERP
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức liên quan đến nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp

Chuyên mục con: Chăm sóc quan hệ KHÁCH HÀNG, Quản lý KHO BÃI, Quản lý NHÀ CUNG CẤP, Quản lý NHÂN SỰ, Xây dựng QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ vCloudBusiness
5 2 4 RSS Mở trên cửa sổ mới
Chuyên trang NGHIỆP VỤ Portal
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức liên quan đến cổng TTĐT
0 3 3 RSS Mở trên cửa sổ mới
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness - Ofbiz
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP

Chuyên mục con: BigFish plug-in trên Ofbiz, GrowERP based on OFBiz, OFBIz Tenant for SaaS Cloud computing, Ofbiz VietNamese translation project, Tích hợp giao diện của vCloudBusiness vào Ofbiz, Thêm »
7 75 199 RSS Mở trên cửa sổ mới
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness : Magento - OpenERP
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP dựa trên lõi TMĐT Magento và ERP OpenERP
0 7 7 RSS Mở trên cửa sổ mới
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness : Magento - Opentaps
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP dựa trên lõi TMĐT Magento và ERP Opentaps (biến thể trên nền OFBiz version 10)
0 1 1 RSS Mở trên cửa sổ mới
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vPortal - Liferay
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp cổng TTĐT

Chuyên mục con: LEP Lao translation, LEP Vietnam translation, vArticleViewCounter, vDDMDisplay, vLegalDoc​ument-hook, Thêm »
10 155 503 RSS Mở trên cửa sổ mới
Góc thông tin về Tài khóa - Tiền tệ
Finacial corner
0 6 7 RSS Mở trên cửa sổ mới
Khách hàng ảo hóa trên vPortal và vCloudBusiness
Kênh trao đổi thông tin với các khách hàng ảo hóa trên vPortal và vCloudBusiness
0 21 55 RSS Mở trên cửa sổ mới
Hiển thị 9 kết quả.
Số bài trên trang 20
của 1
Luồng thảo luận
Hiển thị 13 kết quả.
của 1
Luồng Cờ Tạo bởi Đã gửi Xem Bài gửi gần nhất  
Data Pump vs EXP/IMP Trí Võ 1 3545 Ngày: 23:40 27/07/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Open Bravo CE 3.0 Trí Võ 1 5670 Ngày: 12:56 23/05/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Cài Windows 8 và Android ICS 4.0 trên Tablet Acer ICONIATAB W501 Trí Võ 22 219120 Ngày: 13:57 17/04/2013
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Van de dang ky omdala@omdalazone.com tren gmail phoutsala La omdala 2 20639 Ngày: 20:31 22/11/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Oracle ADF Java for Mobile (Andoid & iOS) Trí Võ 5 25943 Ngày: 15:42 19/11/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Server BOL localhost bi down phoutsala La omdala 2 13607 Ngày: 14:52 19/11/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Oracle Optimized Data Center Summit Duong H Nguyen 5 32419 Ngày: 11:43 27/10/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
openbravo phoutsala La omdala 2 20002 Ngày: 18:06 16/10/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
IP 3G unlock không wifi Trí Võ 1 16629 Ngày: 21:48 16/09/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Bỏ mật khẩu của Samsung GT-S5300 Trí Võ 1 24266 Ngày: 22:24 28/08/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
CALLING OFBIZ SERVICES FROM LIFERAY USING SOAP Trí Võ 1 11322 Ngày: 17:12 02/03/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
TALK TO CLOUD COMPUTING MODEL Cho phép người dùng chưa đăng ký 1 10997 Ngày: 21:36 13/02/2012 RSS Mở trên cửa sổ mới
Happy new year 2012 Trí Võ 1 9863 Ngày: 15:18 23/01/2012
Bởi: Trí Võ
RSS Mở trên cửa sổ mới
Hiển thị 13 kết quả.
của 1

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Các hoạt động

tháng chín 11
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng mười một 5
Chúc Hà đã trả lời cho RE: Xây dựng site http://thuphongtrien.com trên nền Liferay 6.1.2 đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
tháng năm 28
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, ptech.png.
Trí Võ đăng tải một tài liệu mới, Pikon.png.
tháng ba 17
Trí Võ viết một đoạn tin trên bảng trạng thái, {3}.
Đăng ký theo dõi tới các hoạt động của vZik. Mở trên cửa sổ mới