Categories
Category Categories Threads Posts  
BÃI THỬ
Tùm lum tùm la các thứ trao đổi không nằm trong các phân loại trên
0 3 3 RSS (Opens New Window)
Chuyên trang NGHIỆP VỤ ERP
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức liên quan đến nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp

Subcategories: Chăm sóc quan hệ KHÁCH HÀNG, Quản lý KHO BÃI, Quản lý NHÀ CUNG CẤP, Quản lý NHÂN SỰ, Xây dựng QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ vCloudBusiness
5 2 4 RSS (Opens New Window)
Chuyên trang NGHIỆP VỤ Portal
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức liên quan đến cổng TTĐT
0 3 3 RSS (Opens New Window)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness - Ofbiz
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP

Subcategories: BigFish plug-in trên Ofbiz, GrowERP based on OFBiz, OFBIz Tenant for SaaS Cloud computing, Ofbiz VietNamese translation project, Tích hợp giao diện của vCloudBusiness vào Ofbiz, More »
7 75 199 RSS (Opens New Window)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness : Magento - OpenERP
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP dựa trên lõi TMĐT Magento và ERP OpenERP
0 7 7 RSS (Opens New Window)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vCloudBusiness : Magento - Opentaps
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp ERP dựa trên lõi TMĐT Magento và ERP Opentaps (biến thể trên nền OFBiz version 10)
0 1 1 RSS (Opens New Window)
Chuyên trang PHÁT TRIỂN vPortal - Liferay
Trao đổi thảo luận chia sẻ các tri thức trong quá trình nghiên cứu và phát triển giải pháp cổng TTĐT

Subcategories: LEP Lao translation, LEP Vietnam translation, vArticleViewCounter, vDDMDisplay, vLegalDoc​ument-hook, More »
10 155 503 RSS (Opens New Window)
Góc thông tin về Tài khóa - Tiền tệ
Finacial corner
0 6 7 RSS (Opens New Window)
Khách hàng ảo hóa trên vPortal và vCloudBusiness
Kênh trao đổi thông tin với các khách hàng ảo hóa trên vPortal và vCloudBusiness
0 21 55 RSS (Opens New Window)
Showing 9 results.
Items per Page 20
of 1
Threads
Showing 13 results.
of 1
Showing 13 results.
of 1

Hỏi đáp PL

Hỏi đáp PL

Câu hỏi Trả lời Người hỏi
Tôi là ai? Mày chẳng là ai cả? dsn
1 2 3
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()
$fields.get("cau_hoi").getValue() $fields.get("tra_loi").getValue() $fields.get("nguoi_hoi").getValue()

Activities

September 11
Trí Võ posted a new message board thread, {3}.
9:29 AM Go to Category
November 5
3:51 PM Go to Category
May 28
Trí Võ uploaded a new document, ptech.png.
Trí Võ uploaded a new document, Pikon.png.
March 17
Trí Võ posted a new message board thread, {3}.
3:51 PM Go to Category
Subscribe to vZik's activities. (Opens New Window)